Prins 2017

2017 Ard

 

Ich, Prins Ard 1e, 66e prins vanne Moerebuuk, vriedes nao de vastelaovendj gebore bie de Fuus

Opgegruutj oppe Seringenstraot as 2e zoon van Piet van Roij en Mia Wagemans, die mich de vastelaovendj mèt de paplepel höbbe ingegaeve.

Woeën tegewoordig op ‘t Meuleveldj, same mèt mien Prinses Angelique en ós dochter, aod jeugdprinses Dionne

Doon eder jaor mèt veul plezeer mèt aan de BA, dit jaor waarsjienlik veur de 22e kieër.

Hoop dit plezeer ouch aan de jeugd euver te bringe door mèt te helpe aan de JeugdBòntjeMiddig

Aod veurzitter vanne Moerebuuk en veur de 3e kieër lid van ‘t JubileumComité

Adjudant gewaestj bie aod prins Huub IV in 2003

Volleybal bie Stravoc in Rooj, woeë ich 20 jaor geleje vereinigingsprins waas, in de orde van de verdwaaldje moeër.

Reis in ‘t dageliks leave regelmaotig de wereldj róndj en probeer minse get wies te make euver electronica en chipkes

 

Bie de gratie van Groeëtvorst Jan, Vorst Henri en de Raod van Elf laot ich uch ’t volgendje wete:

 

Ich bèn gruuets det ich same mèt mien prinses Angelique as jublieum prins veurop maag gaon

En det ich op vastelaoves zunjig as jaorige prins veur uch zal staon

Mien adjudante Alex, Erik en Huub en dames Danique en Mariëlle zulle mèt ós mèt gaon fieëste

Ouch jeugdprins Stan en jeugdprinses Keti doon mèt, want det zeen echte fieëstbieëste

Ós pap & mam trèkke al bienao 33 jaor mèt de Raod van 11 róndj, det vinj ich gaaf

En same mèt eine verjóngdje raod geit dit jaor zeker ‘t daak d’r aaf

Ich hoop det de groeëte optocht mèt veul theater en humor door de Èller straote geit

Den zal ich zörge det d’r dit jaor eine knauwelpries tegeneuver steit

Ich wins alle Moerebuuk eine sjoeëne vastelaovendj, op welke maneer gae det ouch gaot belaeve

En ich verwacht van ‘Sjötterie Kei Kepot’ det ze extra ‘gaas op dae zuger’ zulle gaeve

In naovolging van òs pap zo’n 51 jaor trök, gaon ich regere in de ‘Orde van ‘t chipke’, mèr waal aan deze kantj vanne brök

 

 

Effe neet de wereldj róndj

 Mèr fieëst vere op Èller gróndj!